Právní poradenství poskytuji ve všech oborech práva.

K mé specializaci poté patří zejména:

 • právo občanské,
 • právo obchodní,
 • právo konkursní a úpadkové,
 • právo směnečné,
 • právo rodinné,
 • právo trestní,
 • rozhodčí řízení,
 • výkon rozhodnutí, exekuce.

Při poskytování právního poradenství úzce spolupracuji se znalci z různých oborů, auditory, daňovými poradci, dražebníky, notáři a soukromými exekutory.

PRÁVO OBČANSKÉ :

 • zastupování občanů v soudních i mimosoudních řízeních,
 • sepis smluv,
 • závazkové vztahy,
 • správa a inkaso pohledávek,
 • nemovitosti a katastr nemovitostí.

PRÁVO OBCHODNÍ:

 • zastupování firem v soudních i mimosoudních řízeních,
 • kompletní  smluvní problematika,
 • zakládání a právní změny všech forem společností a družstev,
 • likvidace společností.

PRÁVO KONKURSNÍ A ÚPADKOVÉ:

 • veškerá konkursní problematika.

PRÁVO SMĚNEČNÉ:

 • sepis směnek vlastních i cizích, biancosměnek,
 • vyplňovacích směnečných prohlášení,
 • jejich uplatnění ve směnečném soudním řízení,
 • právní rozbory již vyhotovených směnek.

PRÁVO RODINNÉ:

 • zastupování v soudním řízení,
 • rozvody sporné i bezesporné,
 • výchova, výživa k nezl.  pro dobu do i po rozvodu manželství,
 • výživné manžela (ky), výživné rozvedeného (né) manžela (ky),
 • sepis Dohod o vypořádání společného jmění manželů a práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství,
 • sepis Dohod o vypořádání zaniklého společného jmění manželů,
 • úprava styku rodiče s nezl. dítětem,
 • zúžení, rozšíření společného jmění manželů,
 • předmanželská smlouva,
 • osvojení.

PRÁVO  TRESTNÍ:

 • obhajoba obviněného v trestním řízení na plnou moc,
 • obhajoba obviněného „ ex offo „ .

ROZHODČÍ  ŘÍZENÍ:

 • sepis žalob a kompletní zastupování občanů a firem v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Praha dle ustanovení zákona číslo 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění.

VÝKON ROZHODNUTÍ, EXEKUCE:

 • zastupování občanů a firem při výkonu rozhodnutí a exekucích soukromým exekutorem,
 • sepis žalob na nařízení exekuce a určení exekutora,
 • sepis vylučovacích žalob.