Odměna advokáta je upravena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR číslo 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb ( advokátní tarif ) ve znění pozdějších předpisů ( zejména vyhl.č. 276/2006 Sb. ).

Obvyklá základní hodinová sazba činí 1.000,- Kč ( bez DPH 20% ).

Při zastupování v řízení před soudy upravuje odměnu advokáta vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR číslo 484/2000 Sb., ve znění vyhl. č. 277/2006 Sb.

Jako advokát jsem plátce DPH, DIČ: CZ7106104313