1. Od roku 2002 jsem zapsán v seznamu správců
konkursních podstat vedeného u Krajského soudu
v Brně. Od téhož roku činnost správce konkursních
podstat vykonávám.

2. Od roku 2002 průběžně spolupracuji s renomovanou
advokátní kanceláři v Praze.